قیمت قطعات

 
قطعه قیمت
SGT200 Rotor OEM UK Workshop(QYT.:1) £ 2,420,000.00
GE-Frame-9 Transition Piece (QTY.:2 sets)-OEM-USA Origin-Switzerland Trader € 858,000.00
GE-Frame-9 Transition Piece (QTY.:2 sets)-OEM-USA Origin-turkey Trader $ 1,006,000.00
GE-Frame-6 Rotor-UK Workshop $ 2,112,000.00
GE-Frame-5 Rotor-UK Workshop $ 1,848,000.00
GE-Frame-5 Liner Bearing No.2 (QTY.:2 Sets)-OEM € 11,500.00

ارتباط با دانشگاه

اطلاعات تماس

خیابان ولیعصر ، نرسیده به پارک وی ، بن بست شهید ترکش دوز ، پلاک 3 ، واحد 1

شماره های تماس : 26211229 - 021

ایمیل :info @ 3Tcompany.com

موقعیت ما