تاریخچه:

با توجه به فرسودگی و افزایش عمر واحدهای نیروگاهی و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در سطح کشور و لزوم حفظ پایداری شبکه و تولید و همچنین تعمیرات، عیب یابی، بازسازی و سرویس صنایع، شرکت توان تکلونوژی تارا با بهره گیری از افراد متخصص و با تجربه نیروگاهی و همچنین اساتید دانشگاهی تشکیل و در همین راستا و با هدف ارِئه سبد جامعی از خدمات تامین، بازسازی و سرویس های تعمیراتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و علی الخصوص صنعت برق کشور آغاز به کار نمود.

   

سوابق کاری مرتبط با تعمیرات اساسی ماشین های دوار

 

 

تلفن کارفرما

تاریخ اتمام قرارداد

تاریخ شروع قرارداد

شماره قرارداد

آدرس محل فعالیت

نوع واحد

عنوان قرارداد / فاکتور

نام محل یا دستگاه         ( کارفرما )

ردیف

05412411587

10/05/88

10/04/88

فاکتوری

نیروگاه چابهار

GEF5

راه اندازی واحدهای 3 و 4 نیروگاه چابهار

شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

1

05412411587

17/06/88

14/06/88

فاکتوری

نیروگاه زاهدان

GEF5

تعمیر اینورتر واحد 3 زاهدان

شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

2

05113962001

10/11/88

25/06/88

2/705/48874

نیروگاه قائن

GEF5

گازسوز نمودن سیستم مکانیکی و کنترلی 3 واحد نیروگاه قائن

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

3

05412411587

10/09/88

27/08/88

فاکتوری

نیروگاه زاهدان

GEF5

اورهال روتور ژنراتور واحد 3 نیروگاه زاهدان

شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

4

....................

10/09/88

27/8/88

522/402/50

پتروشیمی مبین

GEF9

اورهال توربین واحد 2 یوتیلیتی پتروشیمی مبین

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

5

05117627115

15/01/89

26/11/88

101/ب/88

نیروگاه شریعتی

GEF9

اورهال توربین واحد 7 و بازدید مسیر داغ واحد 8

شرکت نصب گستر طوس

6

05418027015

19/07/89

20/11/88

363/88

نیروگاه چابهار

GEF5

نصب تابلوهای  اتاق فرمان  نیروگاه چابهار

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

7

05418027015

05/10/89

25/12/88

412/88

نیروگاه چابهار

GEF5

تعمیر و نگهداری و رفع اشکالات واحدهای 3 و 4 نیروگاه چابهار

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

8

05412411587

 

05/02/90

05/12/88

87/88

نیروگاه کنارک

GEF5

اورهال واحد 3 نیروگاه کنارک

شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

9

05412411587

05/02/90

05/12/88

فاکتوری

نیروگاه چابهار

GEF5

اورهال ژنراتور و اگزوز واحد 2 چابهار

شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

10

05418027015

05/02/90

05/12/88

فاکتوری

نیروگاه چابهار

GEF5

تعمیر و نگهداری واحدهای 3 و 4 نیروگاه چابهار

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

11

05418027015

 

 

فاکتوری

نیروگاه چابهار

GEF5

تعمیر کارتهای  اسپید ترونیک

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

12

03912882671

15/08/89

10/07/89

4021

مجتمع مس سرچشمه

GEF5

اورهال واحد 1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان

شرکت ملی صنایع مس ایران

13

03912882671

25/09/89

10/09/89

4031

مجتمع مس سرچشمه

GEF5

بازدید مسیر داغ واحد 5 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه کرمان

شرکت ملی صنایع مس ایران

14

05113962001

01/11/89

15/09/89

417/89

نیروگاه قائن

GEF5

اورهال واحد 1 قائن

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

15

05113962001

15/12/89

01/11/89

634/89

نیروگاه شریعتی مشهد

GEF9

اورهال توربین واحد 8 و بازدید مسیر داغ واحد 7

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

16

05113962001

12/09/89

02/09/89

فاکتوری

نیروگاه شریعتی مشهد

SIMENS

اورهال والوهای نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

17

05412411587

12/12/89

02/12/89

فاکتوری

نیروگاه زاهدان

GEF5

اورهال جعبه دنده واحد 3 نیروگاه زاهدان

شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای استان سیستان و بلوچستان

18

05418027000

05/09/90

15/07/90

86/90

نیروگاه کنارک

GEF5

اورهال واحد 6 نیروگاه کنارک

شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

19

03912882671

25/09/90

15/08/90

4266

سرچشمه کرمان

GEF5

اورهال واحد 3 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

20

03912882671

12/11/90

01/10/90

4309

سرچشمه کرمان

GEF5

اورهال واحد 1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

21

03912882671

18/12/90

01/12/90

4316

سرچشمه کرمان

GEF5

بازدید مسیر داغ واحد 2 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

22

05115421800

15/08/91

01/07/91

151/91

نیروگاه طوس مشهد

BBC

اورهال گیربکسهای کندانسور هوایی واحد 4

شرکت مدیریت تولید برق طوس

23

03912882671

18/09/91

01/09/91

4523

سرچشمه کرمان

GEF5

بازدید مسیر داغ واحد 2 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

24

03912882671

20/08/91

01/07/91

4524

سرچشمه کرمان

GEF5

اورهال واحد 5 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

25

05115097451

15/12/91

01/10/91

2573/91

نیروگاه شریعتی مشهد

GEF9

اورهال توربین واحد 8 و بازدید مسیر داغ واحد 7

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

26

02636600701

20/03/92

26/09/91

421/91

نیروگاه منتظر قائم

GEF9

H.G.P توربین و اورهال ژنراتور و اورهال بویلر واحدهای1 و 4 و 5 و6 گازی

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

27

05115097451

18/12/92

01/08/92

3089/92

نیروگاه شیروان

SIMENS

اورهال ژنراتور و بازدید مسیر داغ توربین واحد 6

شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

28

03912882671

27/07/92

07/07/92

4731

سرچشمه کرمان

GEF5

بازدید مسیر داغ واحد 1 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

29

03912882671

15/09/92

18/08/92

4751

سرچشمه کرمان

GEF5

بازدید مسیر داغ واحد 3 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

30

03912882671

22/08/92

07/08/92

4747

سرچشمه کرمان

GE

اورهال توربین بخار واحد یک نیروگاه مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

31

03912882671

30/02/93

27/12/92

4823

سرچشمه کرمان

GEF5

اورهال واحد 5 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

32

02636600701

30/10/93

01/09/93

519/93

نیروگاه منتظر قائم

GEF9

اورهال بویلر واحد 3

شرکت مدیریت تولید برق منتظر قائم

33

33554900-076

15/10/93

01/10/93

59/93

نیروگاه بندرعباس

GEF5

اورهال واحد 2

شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان

34

37262585-077

20/09/97

26/07/93

590/93

پتروشیمی مبین

GEF9

اورهال واحدهای 1 تا 8 نیروگاه گازی

شرکت پتروشیمی مبین

35

03912882671

12/08/93

26/07/93

4899

سرچشمه کرمان

GEF5

بازدید مسیر گاز داغ واحد 2 نیروگاه گازی مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

36

02636185911

29/12/94

03/10/94

151/94

نیروگاه گازی شهید باکری سمنان

SIMENS

تعمیرات اساسی توربو کمپرسور واحد 1 نیروگاه سمنان

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

37

02636185911

06/09/94

27/07/94

123/94

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

GEF9

تعمیرات اساسی توربو کمپرسور واحد 3 نیروگاه آبادان

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

38

02636185911

21/02/95

01/08/94

108/94

نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

GEF9

تعمیرات اساسی توربو کمپرسور واحد 1 و4 نیروگاه فارس

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

39

03434302672

26/08/95

04/03/95

5125

سرچشمه کرمان

GEF5

اورهال توربین واحد2 و بازدید مسیرداغ واحد 5 مجتمع مس سرچشمه

شرکت ملی صنایع مس ایران

40

02636185911

16/01/96

10/12/95

336/95

منتظر قائم کرج

GEF9

انجام عملیات تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه منتظر قائم

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

41

33966142-051

20/03/97

01/07/96

20/96

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی

GEF5

تعمیرات اساسی دو واحد توربو ژنراتور گازی GEF5 نیروگاه شریعتی

نیروگاه شریعتی مشهد

42

7295000-0773

ادامه دارد

29/02/97

758/96

شرکت پتروشیمی مبین

MAN

تعمیرات اساسی سه دستگاه کمپرسور واحد هوا

شرکت پتروشیمی مبین

43

02636185911

22/04/97

22/01/97

452/ق-97

مجتمع گاز پارس جنوبی

GE5002

اورهال 48000 ساعته دو  دستگاه توربین GE5002مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

44

02636185911

01/07/97

01/06/97

506/ق-97

مجتمع گاز پارس جنوبی

GE5002

تامین دمونتاژ و مونتاژ پوسته های توربین GE5002 مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

45

7263880-0773

06/07/97

06/05/97

413/97

شرکت پتروشیمی پارس

GE5002

تعمیرات اساسی توربین گازی   GE5002 به همراه کمپرسور سانترفیوژBCL805 واحد استیصال آن

شرکت پتروشیمی پارس

46

02636185911

01/07/97

01/06/97

506/ق-97

مجتمع گاز پارس جنوبی

GE5002

تعمیرات اساسی 2 واحد و تعمیرات نیمه اساسی 3 واحد توربینF5 مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مپنا
البرز توربین )
)

47

33966142-051

08/11/97

01/08/96

16/97

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی

F5

تعمیرات اساسی یک   واحد گازی F5نیروگاه شریعتی

نیروگاه شریعتی مشهد

48